Uchwały XXIII Sesji Rady Miejskiej w Warcie z dnia 25 listopada 2020 roku


141

Uchwała XXIII Sesjia Rady Miejskiej w Warcie Nr141/2020 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi  oraz pomiotami o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

142

UCHWAŁA Nr XXIII/142/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIEz dnia 25 listopada 2020 roku

zmieniająca uchwałę Nr 111/20/02 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatków i opłat lokalnych

143

UCHWAŁA Nr XXIII/143/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE z dnia 25 listopada 2020 roku zmieniająca uchwalę Nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

144

UCHWAŁA Nr XXIII/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2021

145

UCHWAŁA NR XXIII/145/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu

146

UCHWALA Nr XXIII/146/2020 RADY MIEJSKIEJ  W WARCIE z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Warta

147

UCHWAŁA NR XXIII/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

148

UCHWAŁA NR XXIIl/I 48/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące  odpady komunalne.

149

UCHWAŁA NR XXIII/149/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania

150

UCHWALA NR XXIII/150/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIEz dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie: Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych w Warcie

151

UCHWALA NR XXIIl/151/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020

152

UCHWAŁA  NR XXIll/152/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE z dnia  25 listopada  2020 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie j Prognozy Finansowej Gminy Warta

153

UCHWALA NR XXIII/153/2020 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE z dnia 25 listopada 2020 roku w   sprawie:   zmiany    uchwały    w    sprawie    zaciągnięcia    długoterminowego     kredytu planowanego w 2020 roku

154

UCHWALA NR XXIll/154/2020 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia  25 listopada 2020 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodne j w Łodzi na pokrycie deficytu budżetu

Pliki do pobrania

20‑05‑2021 13:42:49
Dokumenty:
Plik pdf 142.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 143.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 144.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 145.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 147.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 148.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 141.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 146.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 150.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 149.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 153.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 154.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 151.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 152.pdf
20‑05‑2021 13:48:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert
email: robert@gimwarta.pl
, w dniu:  20‑05‑2021 13:39:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert
email: robert@gimwarta.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑05‑2021 13:48:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive